string(307) "SELECT n.*,n.id_news as nin,c.name as category_name, nl.* FROM cms_news n LEFT JOIN cms_news_lang nl ON nl.id_news = n.id_news LEFT JOIN cms_category_lang c ON c.id_category = n.id_category WHERE n.active = 1 AND n.id_category = '20' AND nl.id_lang = 1 AND c.id_lang = 1 ORDER BY n.date DESC, n.id_news DESC" string(290) "SELECT n.*,n.id_news as nin,c.name as category_name, nl.* FROM cms_news n LEFT JOIN cms_news_lang nl ON nl.id_news = n.id_news LEFT JOIN cms_category_lang c ON c.id_category = n.id_category WHERE n.active = 1 AND nl.id_lang = 1 AND c.id_lang = 1 ORDER BY n.date DESC, n.id_news DESC LIMIT 1" string(290) "SELECT n.*,n.id_news as nin,c.name as category_name, nl.* FROM cms_news n LEFT JOIN cms_news_lang nl ON nl.id_news = n.id_news LEFT JOIN cms_category_lang c ON c.id_category = n.id_category WHERE n.active = 1 AND nl.id_lang = 1 AND c.id_lang = 1 ORDER BY n.date DESC, n.id_news DESC LIMIT 1" string(290) "SELECT n.*,n.id_news as nin,c.name as category_name, nl.* FROM cms_news n LEFT JOIN cms_news_lang nl ON nl.id_news = n.id_news LEFT JOIN cms_category_lang c ON c.id_category = n.id_category WHERE n.active = 1 AND nl.id_lang = 1 AND c.id_lang = 1 ORDER BY n.date DESC, n.id_news DESC LIMIT 1" Zespół Szkół nr 33

Witamy

Nasza szkoła towarzyszy dzieciom i młodzieży bydgoskich szpitali już ponad 50 lat.

Daje możliwość kontynuowania procesu edukacyjnego od przedszkola do liceum. Proponujemy podopiecznym obok nauki, różnorodne formy spędzania wolnego czasu, których zadaniem jest odreagowanie napięć spowodowanych hospitalizacją, a niejednokrotnie wspomaganie procesu leczenia. Staramy się, aby powrót do szkoły macierzystej nie wiązał się z dodatkowym stresem wynikającym z choroby lub konieczności nadrabiania zaległości edukacyjnych.

Dostosowujemy do możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży cały proces dydaktyczny i wychowawczy stosując najróżniejsze metody pracy. Oprócz tradycyjnych, wykorzystujemy również, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w świetlicach lub przy łóżku chorego.

Organizujemy wiele imprez, które wpisały się na stałe w kalendarz życia szkoły. Cyklicznie odbywają się m.in.: inscenizacje, quizy i uroczystości, wycieczki oraz biwaki, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami placówek oświatowych, a także fundacji działających na rzecz dziecka.

Uświadamiamy chorym dzieciom, że pobyt w szpitalu może wiązać się nie tylko z przykrymi doznaniami, ale także dobrą zabawą i nauką.

Tym, co staje się naszym udziałem, co przeżywamy i czego doświadczamy dzielimy się na łamach tej strony.

Uroczystości szkolne

"Mądre myszki radzą wszystkim" w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym

21 czerwca 2018 pacjenci z oddziału pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego uczestniczyli w zajęciach „Bezpieczne wakacje”. Za pomocą...
>> więcej